SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Nyhetsarkiv

Athenapriset går till forskning om cancervacciner

Athenapriset, sjukvårdens största pris till klinisk forskning, tilldelas i år överläkare och docent Alex Karlsson-Parra, Akademiska sjukhuset i Uppsala och grundare till företaget Immunicum som utvecklar terapeutiska cancervacciner.

Information
· 26 november, 2014

SwedenBIO kommenterar rapport om life science i Sverige

Regeringens samordnare Susanne Ås Sivborg har presenterat sin rapport om framtiden för life science i Sverige. Rapporten visar tydligt att det är dags för en handlingskraftig regering.

Inspel
· 10 november, 2014

25 åtgärder för att stärka life science i Sverige

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har tagit fram en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen består av 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Inspel
· 21 oktober, 2014

SwedenBIO kommenterar regeringsförklaringen

SwedenBIO ser flera positiva signaler för en bra politik för life science med den nya regeringen.

Inspel
· 6 oktober, 2014

SwedenBIO kommenterar partiernas satsningar på life science

Tidningen Life Science Sweden har låtit sju riksdagspartier svara på frågor kring hur de vill satsa på svensk life science. SwedenBIO har därefter kommenterat förslagen.

Inspel
· 5 september, 2014