Nyhetsarkiv

Nytt avsnitt av Hedvigpodden: SwedenBIO om den nya branschstandarden för life science-bolag

I dagens avsnitt av Hedvigpodden berättar Christina Herder och Jacob Gunterberg om SwedenBIOs nya rekommendation för life science-bolag i utvecklingsfas. Det handlar om vilken information som bör kommuniceras exempelvis inför en börsnotering.

Information
· 22 november, 2017

Krönika: ”Det är något som ännu gnisslar i relationen mellan industrin och universiteten”

Vi behöver skapa ett bättre klimat för professionell samverkan mellan akademi och industri. Det skriver SwedenBIOs VD Jonas Ekstrand i en krönika i Kemivärlden Biotech. Han anser att det fortfarande finns en ömsesidig misstänksamhet mellan de båda sfärerna som inte utgör någon bra grund för produktiva interaktioner.

Inspel
· 21 november, 2017

SwedenBIO lyckönskar Amsterdam – ny värdstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Igår kväll, den 20 november togs beslutet att förlägga den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA i Amsterdam. Det efter en tuff omröstning där man tvingats singla slant om de två finalisterna som båda fått 13 röster under Allmänna rådets ministermöte i Bryssel.

Information
· 21 november, 2017

Nasdaq välkomnar SwedenBIOs initiativ för ny branschstandard avseende informationsgivning

SwedenBIO har i en ny satsning – i samarbete med Nasdaq– tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar.

Information
· 10 november, 2017

Notering – varför och vad innebär det?

Den 23 november arrangerar SwedenBIO tillsammans med medlemmen Hamilton ett heldagsseminarium om noteringsprocessen och vad det innebär att vara noterad.

Event
· 2 november, 2017

Välkommen till årets stora inspirations- och nätverksträff!

Fyll på med nya krafter – den 6 december ses vi på Grand Hôtel i Stockholm. Temat för årets SwedenBIO Summit möte är styrelsearbete.

Event
· 1 november, 2017

EMA-striden: Kartläggning från SwedenBIO visar att Sverige hyllas av redan hitflyttade

Internationella nyckelpersoner inom life science och läkemedelsutveckling hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat och entreprenöriell anda. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.

Inspel
· 31 oktober, 2017

Senior rådgivare förstärker SwedenBIO

SwedenBIO förstärker kansliet med ytterligare en medarbetare. Det är den seniora rådgivaren Susanne Baltzer som blir en välkommen förstärkning till ”EUSMESSupport2020”, ett projekt som finansieras av Vinnova och Tillväxtverket och koordineras av RISE där SwedenBIO är en samarbetspart.  

Information
· 25 oktober, 2017

”Granska EU-ansökningar ger unik inblick”

– Ett sätt att bidra till att Sverige tar en större plats internationellt och samtidigt öka den egna kompetensen om SME-instrumentet och EU-stödet inom det här området. Så förklarar Iris Öhrn, Business Region Göteborg, varför hon anmält sig som granskare av ansökningar till SME-instrumentet, något som hon tycker att fler bör göra.  

Information
· 24 oktober, 2017

Nya utbildningen: Kom och träffa framtidens kollegor!

Nu kan du träffa blivande läkemedelstekniker och knyta kontakter för framtiden. Det är den SwedenBIO-initierade yrkeshögskoleutbildningen till läkemedelstekniker på Frans Schartaus Handelsinstitut i Stockholm som den 1 november anordnar ett event där life science-branschen kan träffa framtidens kollegor.  

Event
· 21 oktober, 2017