Carl-Johan Spak ny styrelsemedlem i SwedenBIO

24 april, 2017

- Jag anser att SwedenBIO fyller en mycket viktig funktion som en samlingsplats, säger Carl-Johan, Executive Vice President Global Technologies på Recipharm. Det är en stor ära att få medverka i styrelsen för en sådan organisation och få en direkt möjlighet att påverka dess inriktning!

Varför engagerar du dig i SwedenBIO?

Jag anser att SwedenBIO fyller en mycket viktig funktion som en samlingsplats för den svenska life science-industrin. SwedenBIO är unik som organisation med en stor mängd utvecklingsbolag inom både pharma och medtech, större läkemedelsföretag, investerare och service providers bland sina medlemmar. Det är en stor ära att få medverka i styrelsen för en sådan organisation och få en direkt möjlighet att påverka dess inriktning.

Vad är din hjärtefråga for organisationen?

I min dagliga verksamhet inom Recipharm är jag ansvarig för våra farmacevtiska utvecklingstjänster med många svenska bolag som kunder. En mycket viktig fråga för dessa bolag är finansiering av pågående utvecklingsprojekt. Här tycker jag att SwedenBIO har en mycket viktig uppgift att påverka så att vi får ett klimat som underlättar finansiering av bra life science-projekt. Jag är också mycket mån om att SwedenBIO ska medverka till att uppmärksamma möjlig konkurrensproblematik inom offentlig verksamhet, företag eller myndighet, i vår bransch där det finns så kallad säljverksamhet. Detta är en synnerligen viktig fråga för oss tjänsteföretag på en konkurrensutsatt marknad och det saknas ofta förståelse för sådan konkurrensproblematik.

Carl-Johan valdes in i styrelsen under årsmötet den 3 april.

Det här är SwedenBIOs styrelse.