Sverige stark kandidat vid EMA-flytt

20 juli, 2017

Senast den 31 juli, ska ansökan om att få bli nytt värdland för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vara inlämnad. Enligt uppgift är 22 av 27 medlemsländer intresserade av att ta över den för life science-industrin helt centrala myndigheten.

SwedenBIO:s VD Jonas Ekstrand menar att Sverige har goda chanser, trots att konkurrensen är stenhård.

– En fördel för Sverige är att vårt läkemedelsverk är Europas kanske mest respekterade nationella läkemedelsmyndighet. Det märks inte minst på det stora antal kvalificerade uppdrag som EMA årligen lägger ut på Sverige, säger han. Här finns expertkunnande, erfarenhet och tyngd. Det vore fantastiskt att få EMA till Sverige, och jag är förstås inte ensam om att se det som ett steg på vägen mot att återupprätta vår konkurrenskraft inom läkemedelsområdet.

Det har länge varit känt att det absolut viktigaste kravet handlar om att EMA:s verksamhet ska kunna vara igång från den första dagen i det nya värdlandet. EU har sedan tidigare ställt krav på full verksamhet även under pågående flytt. Andra kriterier gäller logistik och transporter, bland annat krav på flygplats och kollektivtrafik, och förstås hotellkapacitet som klarar av EMA-behovet av ständigt inresande experter.

Christer Asp, chefen för regeringens EMA-kansli, har i intervjuer uppgett att just kraven på en sömlös flytt varit vägledande för den svenska kandidaturen.

Om de europeiska regeringscheferna, vid toppmötet den 19–20 oktober, säger ja till Sverige som nytt EMA-land placeras myndigheten i Norra Hagastaden, ett område som just nu tar form intill Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset.

Viktiga hållpunkter för EMA

31 juli: De EU-länder som är intresserade ska ha lämnat in sin formella ansökan.

1 augusti: Ansökningarna blir offentliga genom att de publiceras på europeiska rådets hemsida.

Slutet av september: EU-kommissionen offentliggör sina utvärderingar av ansökningarna.

17 oktober: EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-interna frågor diskuterar utvärderingarna.

19–20 oktober: EU-ländernas ledare tar upp frågan på sitt toppmöte.

20 november: EU-ländernas ministrar med ansvar för EU-interna frågor röstar om vilket land som ska få ta över EMA från Storbritannien.

Källa: Regeringskansliet, EMA-sekretariatet

Läs mer på:

www.ematosweden.eu

www.government.se/government-policy/the-european-medicines-agency-to-sweden

Och följ Twitter-flödet genom #ematosweden