EU Support Office

EU Support Office på SwedenBIO är en del av EU SME Support 2020 vilket är ett nationellt branschöverskridande supportkontor för små och medelstora bolag s.k. SMEer. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd kring Horizon 2020 och Euostars. Supportkontoret är ett projekt finansierat av VINNOVA och Tillväxtverket. Syftet är att öka svensk SME-medverkan i Horizon2020 och Eurostars.

Har ditt företag behov av bidrag för att driva ett innovativt utvecklingsprojekt, eller behöver ni forskning för att utveckla era produkter och tjänster? Vi reder ut begreppen och går igenom dina möjligheter till bidrag från EUs forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och Eurostars.

Detta kan du få hjälp med:

  • Diskussion kring ditt företags behov, identifiering av EU-program och möjliga ingångar
  • Diskussion av preliminära idéer och formulering av ett projekt
  • Råd vid registrering av företaget i EUs databas
  • Råd om sammansättning av konsortier, tips kring partnersökning
  • Genomgång av de ekonomiska och administrativa villkoren
  • Genomgång av ansökningsförfarandet, de olika stegen och den fortsatta hanteringen efter inlämning
  • Råd kring hur man skriver ansökan och genomläsning av ansökningar
  • Rådgivning under genomförandet av godkända projekt, t ex i frågor rörande rapportering
  • Helpdesk för snabba svar på enklare frågor

Projektet har en egen hemsida, där du kan få mer information: www.eusme.se

Eller skicka din fråga till vår Helpdesk:  helpdesk@eusme.se.

EU SME Support 2020 projektleds av RISE och följande organisationer är med i projektet: RISE, Swerea, SwedenBIO, Uminova, LTU Business och IVL Svenska Miljöinstitutet.

SwedenBIOs kontaktperson på EU SME supportkontoret

SwedenBIO – The Swedish Life Science Industry Organization Foto. Mikael Wallerstedt

Sara Gunnerås, PhD
Director at EU Support Office

tel: 073 040 87 00
sara.gunneras(at)swedenbio.se

Foto: Mikael Wallerstedt