Exitstrategier för läkemedelsprojekt

Hur förbereder man ett utvecklingsprojekt redan från början för att möta en potentiell tagares krav på planering och kvalitet?

Vilka faktorer är viktiga från en tagares perspektiv? Seminariet riktar sig till personer i beslutsfattande positioner på alla nivåer i det mindre läkemedelsbolaget. Fokus är såväl CMC, preklinik, klinik, regulatoriska strategier och IP. Målsättningen är att belysa frågeställningen ur flera synvinklar.

Arrangör: Scandinavian Development Services

Gå till kalendariumet

Var och när?