Läkemedelskongressen 2017

Läkemedelskongressen är Apotekarsocietetens årligen återkommande kongress för alla i läkemedelsbranschen. Syftet är att stödja kompetensutveckling, professionellt nätverkande och att förmedla de senaste rönen inom forskning och utveckling, tillverkning och användning.

Läkemedelskongressen är till för dig som är verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademin och erbjuder dig:

  • Kompetensutveckling och aktuell kunskap
  • Debatt och diskussion inom angelägna ämnen
  • En mötesplats för professionellt nätverksbyggande

Oavsett om du är verksam inom apotek, läkemedelsindustri, myndighet, sjukvård eller akademin så erbjuder den årligen återkommande Läkemedelskongressen kompetensutveckling och ny kunskap för dig!

Genom partnerskap säkerställs att kongressens program är relevant för deltagare från hela läkemedelsbranschen. En bred branschförankring är också viktigt för funktionen som branschens årliga mötesplats.

Årets kongress har temat: Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel.

Programkommitté 2017:
Representanter för Apotekarsocieteten och partners till Läkemedelskongressen:
Inger Näsman, Sektionen för öppenvårdsfarmaci, Lisa Lindholm, Sektionen för Regulatory Affairs; Görel Skogsmo, Sektionen för läkemedelsinformation; Anna Christiansson, Sektionen för kliniska studier; Åsa Brümmer, Sektionen för kvalitetssäkring; Ulf Ellerfelt, Sektionen för medicinteknik; Katarina Färnegårdh, Sektionen för läkemedelskemi; Douglas Westerlund, Sektionen för läkemedelsanalys; Zahra Shah-Shahid, Sektionen för sjukvårdsfarmaci; Lisa Bandholtz, Apotekarsocieteten; Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten; Robert Svanström, Sveriges Apoteksförening; Dag Larsson, Lif, Clary Holtendal, Sveriges Farmaceuter; Björn Ursing, SwedenBIO, Sophie Hoas, Läkemedelsakademin.

6 programspår, 2 dagar

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström på huvudsymposiet 7 november.

ÅKA – Årets kompetensapotek 2017. Vilka vinner 2017? Vinnare 2016 var Juvelerna Apoteket AB Borås, vinnare 2015 Apoteksgruppen Stora Höga.

Gå till kalendariumet

Var och när?