Mot en nationell mötesplats och agenda för ESS och MAX IV

Initiativet SWEbeams och Umeå universitet bjuder in alla aktörer med ett befintligt eller potentiellt intresse för forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV till en workshop.

SWEbeams strävar efter att nå tre viktiga resultat:

  • Själva samlingen av aktörerna med ett uttalat eller potentiellt intresse för ESS, MAX IV och den närliggande forsknings- och innovationsarenan.
  • Förslag på hur en sammanhållen dialog och samverkan mellan aktörerna ska ske.
  • Sammanställning av aktörernas strategier, planer, behov och förut­sättningar för att nyttja och utveckla ESS och MAX IV på bästa sätt.

Ta chansen att få inflytande på hur Sverige bäst nyttjar och utvecklar ESS och MAX IV för att stärka er verksamhet – inom akademi, forskningsinstitut, företag och offentlig sektor!

Read more and register here !

Gå till kalendariumet

Var och när?