SwedenBIO: Notering – varför och vad innebär det?

Den 23 november arrangerar SwedenBIO tillsammans med medlemmen Hamilton ett heldagsseminarium för SwedenBIOs medlemmar om noteringsprocessen och vad det innebär att vara noterad. En inbjudan skickas ut till medlemmarna under oktober.

Var och när?