Workshop kring processutveckling och produktion för ATMP

En heldags, interaktiv workshop kring frågeställningar rörande process och produktion som riktar sig speciellt till experter och behovsägare inom ämnet.

Var och när?