Inspel till nationella life science-strategin

27 november, 2018

Nu är vi på upploppet till att påverka den nationella life science-strategin! En handlingsplan för life science med tre fokusområden togs fram gemensamt av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO redan i våras.

En tydlig satsning på life science kräver engagemang från flera håll

Regeringen tillsatte 2015 en life science-samordnare som arbetat med att lyfta flera viktiga områden. I februari tillsatte regeringen även ett life science-kontor som under året ska komma med en agenda och strategi. Det är dock först när beslut och satsningar blir till handling som man kan se reella resultat.

Det på näringsdepartementet nyinrättade life science-kontoret är ett steg mot en samordnad satsning men även myndigheter, universitetsledningar, landsting, kommuner och företag måste se sin del i planen, delta och genomföra de förändringar som krävs för att vi ska behålla och utveckla ett livaktigt näringsliv.

Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige. Åtgärderna är framtagna av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar vi den samlade svenska life science-sektorn från de minsta entreprenörerna till de stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och läkemedel.

#1 handlar om forskning och utveckling

Här driver SwedenBIO på för ett ökat tillgängliggörande av forskningsinfrastrukturen, ett premierande av rörlighet vid rekrytering och befordran inom akademin och att kvalitet- och samverkansindikatorer utgör grund för fördelning av forskningsanslag till lärosätena.

Varför? För att vi i knivskarp internationell konkurrens inte har råd att INTE nyttja och vårda våra starka forskningstillgångar.

#2 handlar om snabbare introduktion av nya behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården

Bland annat genom att ta vara på tiden efter ett EMA-godkännande med preliminär prissättning, genom att utveckla upphandling till ett strategiskt verktyg för innovation och genom att ge universitetssjukhusen ett tydligt uppdrag att tidigt introducera innovativa behandlingsmetoder.

Varför driver SwedenBIO detta? För att de innovationer som våra medlemmar tar fram förbättrar livskvalitet för patienter eller t.o.m. räddar liv! Sveriges hälso- och sjukvård bör och kan ligga i framkant.

#3 Det tredje och sista fokusområdet handlar om att göra Sverige till ett förstahandsval vid etableringar och investeringar

Här driver vi bl.a. på för ett starkare och nationellt koordinerat investerings- och etableringsfrämjande, för en ökad öppenhet för internationella samarbeten i satsningar som t.ex. SciLifeLab och för en kompetensförsörjning med fokus på kvalitet och relevans.

Varför driver SwedenBIO detta? För att en livskraftig life science-bransch i Sverige är beroende av en stark uppkoppling mot internationell kompetens och kapital!

Nedan hittar du hela handlingsplanen!

Webbversion: Handlingsplan för Life Science 2018 – för ett konkurrenskraftigare Sverige

Utskriftsvänlig version: Handlingsplan för Life Science 2018 – för ett konkurrenskraftigare Sverige (utskriftsversion)

Kontakt:

Helena Strigård, vice vd och policychef SwedenBIO, + 46 (0) 73 640 28 05 eller helena.strigard (a) swedenbio.se