Information

Carl-Johan Spak ny styrelsemedlem i SwedenBIO

– Jag anser att SwedenBIO fyller en mycket viktig funktion som en samlingsplats, säger Carl-Johan, Executive Vice President Global Technologies på Recipharm. Det är en stor ära att få medverka i styrelsen för en sådan organisation och få en direkt möjlighet att påverka dess inriktning!

Information
· 24 april, 2017

Cobra Biologics investerar 165 miljoner i tillverkning av genterapiprodukter

Cobra Biologics, en internationell organisation för kontraktsutveckling och tillverkning av biologiska och traditionella läkemedel, offentliggör i dag planer på att utöka verksamheten vid anläggningarna i Storbritannien och i Sverige för att möta den ökade efterfrågan inom gen-och immunterapi för snabbare processer och därmed snabbare godkännande och lansering av nya läkemedelsprodukter.

Information
· 19 april, 2017

Vi söker en Policychef till SwedenBIO!

Life science är en av Sveriges mest framgångsrika och betydande näringsgrenar. Branschorganisationen SwedenBIO företräder närmare 230 företag och organisationer verksamma inom hela life science-branschen.

Information
· 13 april, 2017

Erbjudande från SwedenBIO: Kommunicera med medlemsrabatt

Syns ditt företag tillräckligt? Berättar du nyheter från ditt bolag för omvärlden? Som medlem i SwedenBIO lyfts du fram som en viktig spelare inom life science-området och får tillgång till verktyg som gör det lättare att komma igång med nyhetsförmedlingen.

Information
· 29 mars, 2017

”Riv barriärer som hindrar nordiskt forskningssamarbete”

Nordforsk, som finansierar nordiskt samarbete inom forskning och infrastruktur för forskning, har kommit med en ny rapport. Den ger en översikt av den forskning där nordiska register och biobanker används för att genomföra kliniska studier över gränserna i Norden.

Information
· 27 mars, 2017

Så ska regeringen få EMA till Sverige

Beslutet om ny värdstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, kan fattas redan i juni. Just nu väntar många på de kriterier som ska vara vägledande för beslutet. Vissa uppgifter har läckt ut, bland annat att det viktigaste är att EMA ska kunna vara i full operativ drift redan första dagen efter flytten från London. Just detta är ett bärande budskap i det marknadsföringsmaterial som tagits fram för att stödja Stockholm-Uppsala som EMA:s nya hemvist.

Information
· 15 mars, 2017

Nominera ett framstående bolag till SwedenBIO Award 2017

SwedenBIO Award delas ut årligen till ett bolag som under det gånga året har verkat för att locka positiv publicitet för industrin och förbättrat erkännandet och bilden av life science-branschen bland beslutsfattare och allmänheten i Sverige.

Information
· 7 mars, 2017

Kallelse till föreningsstämma

Välkommen till SwedenBIOs ordinarie föreningsstämma 2017, som hålls den 3 april på Sjöfartshuset i Stockholm

 

Information
· 3 mars, 2017

SwedenBIO kräver permanent kansli för life science

Regeringens samordnare för området livsvetenskap, Anders Lönnberg, har lämnat en delrapport om sitt arbete. I rapporten redovisas arbetet i referensgruppen och de förslag som lämnats till regeringen samt utvecklingen inom life science-området i stort.

Information
· 15 februari, 2017

SwedenBIOs styrelseledamot ny VD i P.U.L.S. AB

Sarah Fredriksson, styrelseledamot i SwedenBIO har utsetts till ny VD i PULS och efterträder Pontus Ottosson. Hon kommer att tillträda sin befattning senast vid halvårsskiftet.

Information
· 25 januari, 2017