Information

Hedvig summerar i 2018 års första poddavsnitt

I årets första avsnitt av Hedvigpodden ger Hedvig en tillbakablick på tidigare avsnitt och interjuver. Hon reflekterar också över varför life science bolag söker sig allt tidigare till börsen och vilka konsekvenser det kan få samt hur viktigt det är att bygga ett långsiktigt förtroende till kapitalmarknaden. Slutligen tipsar Hedvig om fler finansieringsmodeller för innovativa företag.

Information
· 4 januari, 2018

Riskkapital i fokus i årets sista poddavsnitt

I det åttonde avsnittet av Hedvigpodden medverkar Björn Odlander, grundare av och managing partner på HealthCap, och Jacob Gunterberg, även han mångårig partner på HealthCap. Fokus för samtalet ligger på riskkapital, dealflow, de statliga innovationssystemen, gallringsmekanismer och hur statligt och privat kapital kan samverka.

Information
· 20 december, 2017

Invitation to participate in the Swedish Precision Medicine survey

Are you developing products in the areas of Diagnostics, Drug Development, Sequencing, Bio-informatics or Big Data? Then you should participate in the survey!

Information
· 13 december, 2017

Nytt avsnitt av Hedvigpodden: SwedenBIO om den nya branschstandarden för life science-bolag

dagens avsnitt av Hedvigpodden berättar Christina Herder och Jacob Gunterberg om SwedenBIOs nya rekommendation för life science-bolag i utvecklingsfas. Det handlar om vilken information som bör kommuniceras exempelvis inför en börsnotering.

Information
· 22 november, 2017

SwedenBIO lyckönskar Amsterdam – ny värdstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Igår kväll, den 20 november togs beslutet att förlägga den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA i Amsterdam. Det efter en tuff omröstning där man tvingats singla slant om de två finalisterna som båda fått 13 röster under Allmänna rådets ministermöte i Bryssel.

Information
· 21 november, 2017

Nasdaq välkomnar SwedenBIOs initiativ för ny branschstandard avseende informationsgivning

SwedenBIO har i en ny satsning – i samarbete med Nasdaq– tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar.

Information
· 10 november, 2017

Senior rådgivare förstärker SwedenBIO

SwedenBIO förstärker kansliet med ytterligare en medarbetare. Det är den seniora rådgivaren Susanne Baltzer som blir en välkommen förstärkning till ”EUSMESSupport2020”, ett projekt som finansieras av Vinnova och Tillväxtverket och koordineras av RISE där SwedenBIO är en samarbetspart.

 

Information
· 25 oktober, 2017

”Granska EU-ansökningar ger unik inblick”

– Ett sätt att bidra till att Sverige tar en större plats internationellt och samtidigt öka den egna kompetensen om SME-instrumentet och EU-stödet inom det här området.

Så förklarar Iris Öhrn, Business Region Göteborg, varför hon anmält sig som granskare av ansökningar till SME-instrumentet, något som hon tycker att fler bör göra.

 

Information
· 24 oktober, 2017

SwedenBIO i ny podd om integrerad kapitalanskaffning

SwedenBIO har inlett ett samarbete med Hedvig Andersén, erfaren konsult som i närmare 20 år arbetat med riskkapitalinvesteringar. Hon använder nu Hedvigpodden för att på ett lättsamt och roligt sätt väcka intresse för mer komplexa frågor.

Information
· 4 oktober, 2017

Utvärderingen av EMA-kandidaterna offentlig

EU-kommissionen har offentliggjort den sedan länge emotsedda utvärderingen av de 19 anbud som kommit in när det gäller att få bli nytt värdland för EMA. Kommissionen har, som tidigare meddelats, inte rankat länderna som vill ta över den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Information
· 3 oktober, 2017