Information

Nasdaq välkomnar SwedenBIOs initiativ för ny branschstandard avseende informationsgivning

SwedenBIO har i en ny satsning – i samarbete med Nasdaq– tagit fram en policy för vilken information life science-bolag i utvecklingsfas bör lämna för att investerare ska kunna göra relevanta bedömningar.

Information
· 10 november, 2017

Senior rådgivare förstärker SwedenBIO

SwedenBIO förstärker kansliet med ytterligare en medarbetare. Det är den seniora rådgivaren Susanne Baltzer som blir en välkommen förstärkning till ”EUSMESSupport2020”, ett projekt som finansieras av Vinnova och Tillväxtverket och koordineras av RISE där SwedenBIO är en samarbetspart.

 

Information
· 25 oktober, 2017

”Granska EU-ansökningar ger unik inblick”

– Ett sätt att bidra till att Sverige tar en större plats internationellt och samtidigt öka den egna kompetensen om SME-instrumentet och EU-stödet inom det här området.

Så förklarar Iris Öhrn, Business Region Göteborg, varför hon anmält sig som granskare av ansökningar till SME-instrumentet, något som hon tycker att fler bör göra.

 

Information
· 24 oktober, 2017

SwedenBIO i ny podd om integrerad kapitalanskaffning

SwedenBIO har inlett ett samarbete med Hedvig Andersén, erfaren konsult som i närmare 20 år arbetat med riskkapitalinvesteringar. Hon använder nu Hedvigpodden för att på ett lättsamt och roligt sätt väcka intresse för mer komplexa frågor.

Information
· 4 oktober, 2017

Utvärderingen av EMA-kandidaterna offentlig

EU-kommissionen har offentliggjort den sedan länge emotsedda utvärderingen av de 19 anbud som kommit in när det gäller att få bli nytt värdland för EMA. Kommissionen har, som tidigare meddelats, inte rankat länderna som vill ta över den europeiska läkemedelsmyndigheten.

Information
· 3 oktober, 2017

Helena Strigård ny vice vd på SwedenBIO

SwedenBIO stärker sitt framgångsrika påverkansarbete och rekryterar Helena Strigård till positionen som vice vd och policychef. Hon kommer närmast från en position som opolitisk tjänsteman på Finansdepartementets budgetavdelning

Information
· 13 september, 2017

SwedenBIO i satsning för enad röst om svenska styrkor inom life science

Nu förstärks SwedenBIO:s kansli med ytterligare specialistkompetens. Det är Heather Marshall Heyman, projektledare med målet att öka det svenska deltagandet i europeiska samarbeten, som nu knyts till SwedenBIO via sitt uppdrag för den påverkansplattform som Swelife driver tillsammans med innovationsprogrammet Medtech4Health.

Information
· 28 augusti, 2017

Sweden – the top candidate for EMA

– The EMA is strategically important for the EU’s global competitiveness. We are convinced that Sweden’s offer is best able to benefit the EMA and the EU as a whole, says Prime Minister Stefan Löfven in their latest press release.

Information
· 1 augusti, 2017

Sverige stark kandidat vid EMA-flytt

Senast den 31 juli, ska ansökan om att få bli nytt värdland för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vara inlämnad. Enligt uppgift är 22 av 27 medlemsländer intresserade av att ta över den för life science-industrin helt centrala myndigheten.

Information
· 20 juli, 2017

Möt oss i Almedalen

SwedenBIO är på plats i Visby under Almedalsveckan och syns i diskussionen om life science i Sverige. Vi träffar branschföreträdare, politiker och andra beslutsfattare i olika sammanhang. Skulle du vara på plats i Visby träffar vi dig gärna för ett privat möte, tar en glass, fika, lunch eller vad som kan passa.

 

Information
· 26 juni, 2017