Inspel

”Statlig life science-satsning – viktigt steg i rätt riktning”

Statens nya riskkapitalbolag har fattat beslut om sin första investering: 160 miljoner kronor satsas i en life science-specialiserad fond som ska investera i svenska företag.

Inspel
· 20 december, 2017

Krönika: ”Det är något som ännu gnisslar i relationen mellan industrin och universiteten”

Vi behöver skapa ett bättre klimat för professionell samverkan mellan akademi och industri. Det skriver SwedenBIOs VD Jonas Ekstrand i en krönika i Kemivärlden Biotech. Han anser att det fortfarande finns en ömsesidig misstänksamhet mellan de båda sfärerna som inte utgör någon bra grund för produktiva interaktioner.

Inspel
· 21 november, 2017

EMA-striden: Kartläggning från SwedenBIO visar att Sverige hyllas av redan hitflyttade

Internationella nyckelpersoner inom life science och läkemedelsutveckling hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat och entreprenöriell anda. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.

Inspel
· 31 oktober, 2017

SwedenBIO välkomnar långsiktighet – men fler kraftfulla insatser behövs

Under måndagen presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft som drar upp riktlinjerna för Sveriges forskningspolitik under kommande år.

Inspel
· 30 november, 2016

Remissvar om avgifter till Läkemedelsverket

Läkemedelsverket föreslår en ökning av många avgifter för kontrollen av läkemedel. SwedenBIO framhåller i remissvaret att LV bör arbeta mer för kostnadsbesparingar och framför kritik mot de föreslagna stora höjningarna av avgifter för kliniska prövningar samt ändringar typ II.

Inspel
· 19 augusti, 2016

Remissvar om beskattning av incitamentsprogram

SwedenBIO anser att väl utformade incitamentsprogram utgör viktiga verktyg för att attrahera och behålla nyckelkompetens, vilket leder till framgångsrika företag som katalyserar tillväxt i den svenska industrin. Utredarens förslag möter inte till fullo de behov som life science sektorn har…

 

Inspel
· 15 augusti, 2016

Ny krönika: Låt oss slippa fler påtvingade grupparbeten

I en krönika i Life Science Sweden funderar SwedenBIOs vice vd Ingrid Heath över likheterna mellan skolgångens påtvingade grupparbeten och Sveriges innovationspolitik. Har vurmen för samverkan gått för långt?

Inspel
· 29 april, 2016

Välkommen förändring av det statliga riskkapitalet

Det är bra att regeringen vill fullfölja planerna på en ny struktur för det statliga riskkapitalet. Rätt genomfört kan förändringen bli en viktig del av regeringens satsning på life science.

Inspel
· 14 mars, 2016

SwedenBIOs inspel till forskningspropositionen 2016

I den kommande forskningspropositionen vill SwedenBIO se ett fokus på att öka interaktionen mellan akademi, vård och företag.

Inspel
· 2 november, 2015

Remissvar på utredning om det statliga riskkapitalet

SwedenBIO ser översynen av det statliga riskkapitalet som en viktig pusselbit i det arbete som regeringen gör för att stärka life science.

Inspel
· 15 september, 2015