Inspel

Inspel till nationella life science-strategin

Nu är vi på upploppet till att påverka den nationella life science-strategin! En handlingsplan för life science med tre fokusområden togs fram gemensamt av de tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO redan i våras.

Inspel
· 27 november, 2018

Inspel till life science-strategin

Arbetet pågår för fullt med att spela in till den strategi som nu tas fram av Life Science-kontoret. I slutet av sommaren genomförde SwedenBIO en liten turné i landet hos medlemmarna för att lyssna in synpunkter till strategin. Kerstin Falck, Head Corporate Affairs på Pfizer som är ordförande i SwedenBIOs arbetsgrupp för Public Affairs berättar:

Inspel
· 9 oktober, 2018

Ny handlingsplan från SwedenBIO, LIF och Swedish Medtech

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för life science. Det har nu gått fyra år sedan organisationerna presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. En del har hänt men mycket återstår att göra.

Inspel
· 15 maj, 2018

Krönika: The Nordic USP

– Thank you Denmark! Seriously, on behalf of the Swedish life science industry organization, I mean it. Thank you for continuously keeping us on our toes, showing us and our politicians that international competition is – indeed – tough.

Inspel
· 7 maj, 2018

Kontor för life science viktig signal för branschen

Regeringen inrättar ett permanent kontor inom regeringskansliet för en samordnad politik, tydligare prioriteringar och högre tempo i arbetet mot en konkurrenskraftig life science i Sverige.

– Det är glädjande att regeringen har tagit det här behovet av samordning och tydliga prioriteringar på allvar. Nu är det viktigt att kontoret tillåts vara just permanent, det här är en sektor i stort behov av kontinuitet, säger Helena Strigård vice VD SwedenBIO.

Inspel
· 5 februari, 2018

Vad gör egentligen en policychef?

När jag klev på mitt uppdrag som policychef på SwedenBIO strax före jul var det till en organisation med oerhört mycket på gång jag kom till. Under det gångna året har Nordic Life Science Days återigen slagit rekord i antal delegater och partnering-möten, en branschstandard för informationsgivning när man tar in nytt kapital har tagits fram, och organisationen har etablerat sig som en aktör som för samman investerare till gagn för branschen.

Inspel
· 28 januari, 2018

”Statlig life science-satsning – viktigt steg i rätt riktning”

Statens nya riskkapitalbolag har fattat beslut om sin första investering: 160 miljoner kronor satsas i en life science-specialiserad fond som ska investera i svenska företag.

Inspel
· 20 december, 2017

Krönika: ”Det är något som ännu gnisslar i relationen mellan industrin och universiteten”

Vi behöver skapa ett bättre klimat för professionell samverkan mellan akademi och industri. Det skriver SwedenBIOs VD Jonas Ekstrand i en krönika i Kemivärlden Biotech. Han anser att det fortfarande finns en ömsesidig misstänksamhet mellan de båda sfärerna som inte utgör någon bra grund för produktiva interaktioner.

Inspel
· 21 november, 2017

EMA-striden: Kartläggning från SwedenBIO visar att Sverige hyllas av redan hitflyttade

Internationella nyckelpersoner inom life science och läkemedelsutveckling hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat och entreprenöriell anda. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.

Inspel
· 31 oktober, 2017

SwedenBIO välkomnar långsiktighet – men fler kraftfulla insatser behövs

Under måndagen presenterade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, regeringens forskningspolitiska proposition Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft som drar upp riktlinjerna för Sveriges forskningspolitik under kommande år.

Inspel
· 30 november, 2016