Rapporter

SwedenBIO undersöker årligen hur industrilandskapet inom life science ser ut. I evla år har vi kartlagt de svenska läkemedelsprojekten i den så kallade ”pipelinerapporten”. Där beskrivs hur projekten avancerar i de olika faserna i klinik, och vilka läkemedel som når marknaden. Under våren 2018 lanserades en ny rapport, en första kartläggning av svenska företag verksamma inom precisionsmedicin.

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har frågor om rapporten, eller behöver underlag till en presentation. Vi bistår gärna med power point-bilder som får användas så länge ni refererar till SwedenBIO och aktuell rapport. Kontakta oss på info@swedenbio.se.