Externa rapporter

Här hittar du tips på rapporter om life science i Sverige.

Biostock
Hur ser trenden och finansieringsutvecklingen ut för mindre bolag inom bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling? Hur många bolag i sektorn har börsnoterats och vilken värdeutveckling fick de? Vilka bolag gjorde nyemissioner och hur många blev övertecknade?
Ladda ner rapporten här: Life Science Trends 2015-2016

Industrifonden
Rapporten sammanfattar investeringslandskapet och finansieringsverksamheten inom life science-sektorn i Skandinavien, och kartlägger investeringar i 149 företag från 2014 till 2016.
Ladda ner rapporten här: Scandinavian Life Science Funding Report 2014–2016

Tillväxtanalys
Life science-industrin är av stor betydelse för Sverige då den bland annat erbjuder högkvalificerade arbetstillfällen samt bidrar till export och innovationer i hälso- och sjukvården. Den här rapporten adresserar två frågor. Hur har svensk life science-industri utvecklats under de senaste åren och vilka är förutsättningarna för innovationsdriven tillväxt bland svenska life science-företag? Ladda ner rapporten här: Den svenska life science-industrins utveckling – statistik och analys