Externa rapporter

Här hittar du tips på rapporter om life science i Sverige.

Biostock
Hur ser trenden och finansieringsutvecklingen ut för mindre bolag inom bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling? Hur många bolag i sektorn har börsnoterats och vilken värdeutveckling fick de? Vilka bolag gjorde nyemissioner och hur många blev övertecknade?
Ladda ner rapporten här: Life Science Trends 2015-2016

Industrifonden
Rapporten sammanfattar investeringslandskapet och finansieringsverksamheten inom life science-sektorn i Skandinavien, och kartlägger investeringar i 149 företag från 2014 till 2016.
Ladda ner rapporten här: Scandinavian Life Science Funding Report 2014–2016

Tillväxtanalys
Life science-industrin är av betydelse för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och före­tagens produkter spelar en central roll för att tillgodose hälsorelaterade behov och bidrar till livskvalitet och välstånd. Den här rapporten beskriver tillväxten i svensk life science-industri från 1998 till 2014, med ett särskilt fokus på utvecklingen åren 2012–14.
Ladda ner rapporten här: Tillväxten i svensk life science-industri 2012–14