​Groth & Co rekryterar Joanna Applequist – patentkonsult inom Life Science

Groth & Co har förstärkts med ytterligare en patentkonsult: Joanna Applequist är cell- molekylärbiolog specialiserad inom Life Science och kommer närmast från en annan IP-firma. Joanna började arbeta på Groth & Co måndag 7 augusti.

Joanna Applequist är patentkonsult och är specialiserad på Life Science, biokemi, cell- och molekylärbiologi, genetik, proteinteknik, bioinformatik, immunologi och vaccinutveckling, samt stamceller och neurobiologi. Hennes erfarenhet omfattar bland annat patentarbete inom branscherna Life Science, Medtech, Biotech och läkemedel/Pharma.

Joanna har under sommaren tagit EQE-examen och kommer att under hösten erhålla titeln European Patent Attorney.

Joanna har en civilingenjörsexamen i teknisk biologi från Umeå universitet och har doktorerat i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska institutet.

Det känns otroligt roligt att få hälsa Joanna välkommen till oss på Groth & Co. Joanna är en kompetent patentkonsult som ytterligare förstärker vår kompetens inom Life Science-området. Det här är en strategiskt viktig rekrytering för oss inom ett område där vi kommer att växa ytterligare, säger Mats Lundberg, VD, Groth & Co.

Under hösten kommer ytterligare två erfarna patentkonsulter inom Life Science, båda med titeln European Patent Attorney, att börja arbeta på Groth & Co.

Joanna är en mycket kompetent patentkonsult och det känns bra att få ha henne som kollega. Det känns också bra att vi inom kort kommer växa ytterligare inom detta område. Med fyra European Patent Attorney’s inom Life Science kommer vi i höst kunna bidra med mycket kompetent rådgivning inom detta spännande och för Sverige viktiga område, säger Mathias Loqvist, patentchef, Groth & Co. 

Läs mer på MyNewsDesk