SwedenBIO - branschorganisationen för life science

25 åtgärder för att stärka life science i Sverige

Pressmeddelande från LIF, Swedish Medtech och
SwedenBIO:

Stockholm
2014-10-21

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO
presenterar i dag en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen
består av 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Life science i Sverige är satt under press. De senaste
åren har det gjorts flera större satsningar för att stärka sektorn och många av
dessa är bra och kommer att ge resultat på lite längre sikt. Samtidigt ser vi
att det fortfarande saknas en sammanhållen strategi som inkluderar alla viktiga
delar. Det finns därför risk för att Sverige inte får full utväxling av de
satsningar som görs.

En seriös satsning på life
science kräver engagemang från flera olika departement, myndigheter och
landsting. Menar statsminister Stefan Löfven allvar med att han vill verka för
en nyindustrialisering av Sverige och att life science är ett prioriterat
område bör han redan nu ge näringsminister Mikael Damberg i uppgift att leda
arbetet med en life science-strategi.

Den handlingsplan som presenteras idag är ett första
inspel till en sådan strategi. Handlingsplanen innehåller 25 åtgärder som
skulle ge Sverige en ökad konkurrenskraft genom förbättrade strukturer och
smartare användning av befintliga resurser.

Åtgärderna är uppdelade i sju områden:
• Stärka tidig forskning och utveckling
• Skapa tillväxt i företag
• Underlätta för vården att delta i utvecklandet av nya
innovativa behandlingsalternativ
• Ge vården utrymme att använda nya innovativa
behandlingsalternativ
• Behålla och attrahera etableringar till Sverige
• Säkra tillgången på kompetens
• Samordna och marknadsföra svensk life science

Åtgärderna är framtagna av de tre branschorganisationerna
LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO. Tillsammans representerar vi den
samlade svenska life science-sektorn från de minsta entreprenörerna till de
stora globala företagen inom bioteknik, medicinteknik och
läkemedel.

Handlingsplanen finns att ladda ner och läsa här:

Kontakt:

Anders Blanck, vd
LIF, 0702 15 43 07 eller anders.blanck@lif.se

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish
Medtech, 0765 38 46 06 eller als@swedishmedtech.se

Ingrid Heath, vice vd och
policychef SwedenBIO, 0701 74 76 33 eller ingrid.heath@swedenbio.com

 

Läs mer på MyNewsDesk