SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Adam Germunder ny operationschef för Biovica

Adam har erfarenhet av arbete inom produktionsledning och processutveckling. Han har bland annat arbetat med att utveckla och implementera nya produktionsmetoder i ISO13485-certifierat medicintekniskt bolag. Bland tidigare erfarenheter kan Fiomi Diagnostics nämnas där Adam verkat som produktionsledare med ansvar för den löpande produktionen samt Fresenius Kabi. Hans erfarenhet omfattar både att bygga skalbara produktionsmiljöer för diagnostiska produkter och att säkerställa efterlevnad av högt ställda regulatoriska krav från bl.a. FDA.

”Vi är mycket glada över att välkomna Adam till vår ledningsgrupp och säkrar viktig kompetens inom produktion, uppskalning av produktion samt att säkerställa att produktionsprocesserna lever upp till högt ställda regulatoriska krav bl.a. från FDA. Denna erfarenhet är mycket viktig för Biovica inför den kommande kommersialisering av DiviTum. DiviTum fyller ett tydligt diagnostiskt behov genom att utvärdera effekt av behandling vilket förväntas ge stora värden för patienter och samhället. ” – Anders Rylander, VD Biovica

Läs mer på Cision