Årsredovisning 2017

Idag publicerar XVIVO Perfusion sin svenska årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och den finns även tillgänglig på www.xvivoperfusion.com.

En utskriven årsredovisning kan beställas per telefon 031-788 21 50 eller e-post info@xvivoperfusion.com.

Göteborg 4 april 2018
XVIVO Perfusion AB (publ)

Läs mer på Cision