Biovica erhåller order på 100 000 USD

Värdet på ordern är ca 100 000 USD.

”Nya och effektivare cancerläkemedel är viktigt för att förbättra utfallet för patienterna. Samtidigt är det kostsamt att utveckla nya cancerläkemedel. Genom att använda DiviTum för tidig effektutvärdering under utvecklingen av nya läkemedel kan processen bli effektivare. Biovica vill genom DiviTum tillföra värde både i utvecklingen av nya läkemedel och vid uppföljning av behandling, för bästa utfall för patienten.”, kommenterar Anders Rylander, VD Biovica.

Läs mer på Cision