Brighter och AFAQ inleder partnerskap för att lansera Actiste i GCC.

Brighter AB (Publ) och AFAQ Group L.L.C, har inlett ett partnerskap för att tillsammans etablera ett bolag baserat i Förenade Arabemiraten och lansera Actiste® Diabetes Management as a Service i GCC-regionen (Gulf Cooperation Council).

Parternas ömsesidiga intresse och engagemang för en framgångsrik marknadsintroduktion av Actiste i Arabvärlden har redan lett till betydande framsteg.

Sheikha Latifa Mohammed bin Mujirin, Managing Principal för AFAQ Group, kommenterar:

AFAQ har identifierat Brighters Actiste® Diabetes Management as a Service som en mycket viktig och betydelsefull lösning för att hjälpa till att behandla och förbättra livskvaliteten för människorna på den Arabiska halvön, där diabetes är ett stort växande problem högt på agendan. Brighters lösning för diabetesvård, utifrån såväl ett användarperspektiv som ett vård- och investeringsperspektiv, går helt i linje med de mål våra regeringar har för att sakta ner och motverka denna trend.”

International Diabetes Federation förutspår att antalet diabetiker i regionen kommer att öka med 100 procent mellan 2017 och 2045, vilket gör det till en av världens snabbast växande regioner för diabetes. Under 2017 genomfördes en omfattande oberoende granskning av 88 akademiska publikationer daterade bak till 1980, vilken tyder på att prevalensen av typ 2-diabetes i regionen uppgår till hela 25,45%. Därmed utgör diabetes ett av århundradets största hälsoproblem.

”Den arabiska halvön utmanas, likt de flesta delar av världen, av en snabb diabetestillväxt som drivs på av omfattande samhällsutveckling och livsstilsförändringar, vilket skapar ett enormt behov av bättre lösningar och system för behandling och kontroll av diabetes. Med Actiste tillhandahåller vi en kostnadseffektiv lösning som stimulerar beteendeförändring, nyckeln till en mer framgångsrik och effektiv diabetesbehandling. Vi är stolta över att samarbeta med AFAQ i vår etablering i Dubai och dess omnejd, där AFAQ inte bara tillför värdefull regional kunskap utan också delar våra värderingar och vår vision”, säger Truls Sjöstedt, Brighters vd och grundare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

För Brighter AB (Publ):
Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

För AFAQ Group LLC:
Tayyeba Shah
Email: office@afaq.ae

Om AFAQ
AFAQ Group etablerades 2015 av Sheikha Latifa Mohammed bin Mujirin Al Murrar, trolovad till Hans Höghet Sheikh Hasher bin Ahmed bin Juma Al-Maktoum. Organisationen fokuserar på samhällsförbättrande frågor för invånarna på den Arabiska halvön och stärker handel genom investeringar och kommersiella satsningar. www.afaq.ae

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighter’s Certified Adviser on Nasdaq OMX First North is Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juli 2018 kl. 08:30 CEST.

Läs mer på Cision