Cantargia erhåller formellt patentgodkännande i USA avseende antikroppen CAN04 som utvecklas för behandling av cancer

Det godkända patentet US 9,796,783 avser bolagets produktkandidat CAN04 och ger skydd i USA till år 2035. Utöver godkännandet i USA, erhölls formellt godkännande i Europa i augusti 2017. Härutöver har patentansökan lämnats in i ett stort antal territorier ibland annat Japan och Kina där granskning pågår.

”Tack vare godkännandena i både Europa och USA har vi en mycket stark patentposition i de viktigaste territorierna”, säger Göran Forsberg, VD i Cantargia. ”Vi har nu godkännanden avseende behandling av olika cancerformer med antikroppar mot IL1RAP rent generellt och dessutom på antikroppen CAN04”.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017, kl. 11.00.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Läs mer på Cision