SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Cantargia förstärker organisationen med CFO

Jöndell har en civilekonomexamen från Lunds universitet och en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Därefter har han en lång erfarenhet framförallt från olika delar av läkemedelsindustri, biotechindustri samt andra medelstora bolag. Tidigare tjänster inkluderar ett flertal olika roller inom Pharmaciakoncernen samt ledande finansiella positioner på Inpac AB, Bonesupport AB, och BTJ group. Under det senaste året har Bengt varit tillförordnad CFO på Enzymatica AB. Bengt kommer påbörja sitt arbete på Cantargia den 22 maj, 2017.

”Allteftersom Cantargia utvecklas, har det skapats ett behov av att förstärka ledningsgruppen med en CFO”, säger Göran Forsberg, VD för Cantargia. ”Bengt har en bakgrund och kompetens som passar oss mycket bra och vi ser framemot att påbörja samarbetet”

Utifrån min erfarenhet från ett flertal läkemedelsrelaterade verksamheter känns det mycket spännande och inspirerande att bli en del av Cantargias organisation” säger Bengt Jöndell.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl.10.15.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar en antikroppsbaserad cancerbehandling vilken har som mål att attackera cancerceller samt bromsa tumörens inflammation. Originalupptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein ”IL1RAP”, hos cancerstamceller från patienter med leukemi, vilken inte återfinns hos normala stamceller i benmärgen. Antikroppen, riktad mot IL1RAP, har i prekliniska studier (in vitro och in vivo) visat två potentiella verkningssätt som kompletterar varandra. Bolaget har valt en produktkandidat, CAN04, för kommande studier i människa och utvecklingen har fokuserats mot icke småcellig lungcancer och pankreascancer.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Läs mer på Cision