Cantargia genomför bolagspresentationer under november och december 2018

Event: Financial Meetings Öresund
Datum och tid: Den 19 november 2018, kl. 08:00-10:00.
Plats: Grand Hotel, Bantorget 1, Lund.
Om: http://www.financialmeetings.se/aktuellt/     

Event: Redeye Life Science Day
Datum och tid: Den 21 november 2018, kl. 08.00-15.00. Cantargia presenterar kl. 11.00.
Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm.
Om: https://www.redeye.se/live/ls-day-2018#live-ls-18-sal-2

Event: Nordea Stockholm, Nordic Tech & Medtech/Life Science Seminar
Datum och tid: Den 27 november 2018.
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.
Om: https://nordeamarkets.com/campaigns/program-for-nordea-tech-medtech-life-science-seminar/

Event: Antibody Engineering and Therapeutics
Datum och tid: Den 11 december 2018. Cantargia presenterar kl. 08.45 lokal tid.
Plats: Manchester Grand Hyatt, San Diego, USA.
Om: https://lifesciences.knect365.com/antibody-engineering-therapeutics/agenda/3

För ytterligare information, kontakta
Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia
Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Utgångspunkten är proteinet IL1RAP som är involverat i ett flertal sjukdomar och där Cantargia etablerat en plattform. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 (nidanilimab), studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer. Studien genomförs som både monoterapi och kombinationsterapi. Cantargias andra projekt, CANxx, är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm (ticker: CANTA). Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Läs mer på Cision