Cantargia genomför bolagspresentationer under november

Event: Life Science Seminar

Datum och tid: den 24 november 2017, kl. 09:00-16:00. Cantargia presenterar kl. 13.00.

Plats: Haymarket, Hötorget 13-15, Stockholm

Om: Eventet livesänds via www.redeye.se och anmälan till eventet görs via samma hemsida.

Event: Småbolagsjakten

Datum och tid: den 29 november 2017, kl. 19-20

Plats: https://www.facebook.com/groups/smabolagsjakten/

Under sessionen ges det möjlighet att ställa frågor direkt till ledningen på svenska eller engelska. Svar kommer sedan att ges på engelska. För att delta i sessionen måste man bli medlem i Facebookgruppen ”Aktier – Småbolagsjakten”. Registrera din medlemsansökan i god tid för att vara säker på att bli medlem. Det gör du genom att klicka på den gröna knappen ”+ Gå med i grupp” på startsidan för ”Aktier – Småbolagsjakten”. ”Aktier – Småbolagsjakten” är den största Facebookgruppen i Norden med fokus på noterade småbolag. Gruppen har över 30 000 medlemmar 

Cantargia presenterade nyligen bolaget på Inv€$tival i London, samt på Afterwork Special i Göteborg. Event som filmas hålls tillgängliga när de erhållits från organisatören via http://cantargia.com/nyheter-media/cantargia-i-media.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, kommer att undersökas i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt focus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com. 

Läs mer på Cision