Cantargias europeiska patent för både leukemi och solida tumörer kvarstår som giltiga efter att överklagandeperioden avslutats

Under 2016 skickade en tredje part in oppositioner mot Cantargias europeiska patent EP 2467403 B1 respektive EP 2665749 B1. Dessa täcker behandling av leukemi respektive solida tumörer (såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom) genom antikroppar mot IL1RAP. Under januari 2018 meddelade Cantargia att processerna vid EPO:s ”opposition division” avslutats med besluten att båda patenten upprätthålls i sin ursprungliga form. EPO har nu meddelat att tvåmånadersperioden för att överklaga besluten är avslutad utan att opponenten utnyttjat möjligheten att överklaga. Detta betyder att båda patenten kvarstår i oförändrad form.

“Vi kan konstatera att de formella möjligheterna att överklaga patenten hos EPO nu uttömts. Cantargias patent för behandling av olika cancerformer med antikroppar mot IL1RAP kvarstår därmed vilket ger Cantargia en mycket stark position inom området”, säger Göran Forsberg, VD på Cantargia.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

Denna information är sådan information som Cantargia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018, kl. 8.30.

Om Cantargia

Cantargia AB (publ), reg.no. 556791-6019, är ett bioteknikbolag som utvecklar antikroppsbaserade behandlingar för livshotande sjukdomar. Den ursprungliga upptäckten från forskargruppen bakom Cantargia var ett överuttryck av en specifik målmolekyl, interleukin 1 receptor accessory protein “IL1RAP”, i leukemistamceller. Senare forskning har även identifierat IL1RAP i ett stort antal andra cancerformer. Huvudprojektet, antikroppen CAN04 riktad mot IL1RAP, studeras i den kliniska fas I/IIa-studien CANFOUR med primärt fokus mot icke-småcellig lungcancer and bukspottkörtelcancer. CAN04 fungerar på två olika sätt; den blockerar IL1RAP-s funktion samtidigt som den stimulerar immunförsvaret att avdöda tumörceller. Cantargias andra projekt är i forskningsfas med målet att utveckla en IL1RAP bindande antikropp optimerad för behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.

Cantargia är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: CANTA). Sedermera Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Mer information om Cantargia finns att tillgå via http://www.cantargia.com.

Läs mer på Cision