DELÅRSRAPPORT – Enorama Pharma AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Enorama Pharma har under perioden erhållit godkännande från indiska myndigheter att genomföra två planerade bioekvivalensstudier av vårt nikotintuggummi. Det gäller varianterna med mint- respektive fruktsmak. Båda studierna är under genomförande och vi inväntar bioanalytiska resultat. Stabilitetsdata genereras löpande, och registreringsansökan planeras skickas in under det första kvartalet 2018.
 • Enorama Pharma har under våren lämnat in en patentansökan till Patent- och registreringsverket i Sverige (PRV) avseende formuleringen av bolagets nikotinprodukt. Patentet kommer att skydda produkten och teknologin, men kommer också vara ett viktigt försäljningsargument i förhållande till våra nuvarande och kommande kunder.
 • Enorama Pharma fick i augusti två ansökningar om varumärkesregistrering godkända i EU. Det ena varumärket är CHEWMED – namnet på vår plattform för medicinska tuggummin som kan användas till flera olika läkemedelssubstanser. Det andra varumärket är NICOBRIGHT – namnet på vårt nikotintuggummi. Enorama Pharma har därefter sänt in ansökningar om varumärkesregistrering för de två varumärkena i Kanada och USA.
 • Enorama Pharma har under perioden deltagit i flera mycket interessanta konferenser. I slutet av mars deltog bolaget på Bio-Europe Spring-partnerkonferensen i Barcelona och i slutet av maj på den internationella partnerkonferensen EuroPLX i Wien. Generellt var intresset för Enorama Pharma stort, både för nikotinprodukten och vår CHEWMED-plattform. Enorama Pharma har också deltagit på Expopharm i Düsseldorf och på CPHI i Frankfurt där vi haft en lång rad möten med potentiella kunder och leverantörer.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Enorama Pharma har i oktober ingått ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsföretaget Dr. Reddy ́s Laboratories om utveckling och försäljning av nikotintuggummi i Nordamerika. Dr Reddy ́s Laboratories är baserati Hyderabad, Indien. Bolaget är listat på börserna i New York och Bombay. Avtalet är ett viktigt steg för Enorama Pharma mot den nordamerikanska marknaden. Utvecklingsarbetet inleds omedelbart och betalningar erhålls successivt efter uppfyllande av ett antal avtalade milstolpar.
 • Enorama Pharma har ersatt ett befintligt bryggfinansieringslån om 7 MSEK med ett nytt lån om samma belopp. Det nya finansieringsavtalet har ingåtts med långivare i Singapore och har bättre villkor än det tidigare avtalet.

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 475 (-5 809) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -5 610 (-5 924) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -1,24 (-1,31) SEK
 • Soliditeten uppgick per den 30 september till 23,4%

SAMMANFATTNING AV RAPPORTPERIODEN 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 118 (-1 048) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -2 161 (-1 116) KSEK
 • Resultat per aktie* uppgick till -0,48 (-0,25) SEK

* Resultat per aktie. Periodens resultat dividerat med 4 534 955 aktier. Resultat per aktie per 2016-12-31 var -1,73 SEK. Antalet aktier per 2017-09-30 uppgick till 4 534 955 (4 534 955 samma period föregående). Det genomsnittliga antalet aktier under perioden uppgick till 4 534 955 (4 534 955). 

Läs mer på Cision