SwedenBIO - branschorganisationen för life science

Dr Teddy Batanghari, medgrundare av Kairos Healthcare och före detta VD för Summit Healthcare i Indonesien, blir senior rådgivare till Brighter.

Brighter AB (publ) meddelar idag att medicine doktor Teddy Batanghari kommer att fungera som senior rådgivare till Brighter. Dr Batanghari kommer att rådge Brighter i olika frågor, exempelvis de som är relaterade till marknadsintroduktionen av Actiste i och utanför Indonesien. Dr Batanghari är baserad i Jakarta, Indonesien, där han är en av grundarna till Summit Healthcare, regionens ledande medicinska utbildnings- och simuleringsföretag för utveckling av vårdpersonal och löpande vårdundervisning i Indonesien. Dr Batnghari är också en av grundarna av Kairos Healthcare, en innovativ distributör av medicinteknik i Indonesien.

Dr Batanghari har djup erfarenhet från mång områden inom vårdbranschen likväl som från finansbranschen. Han utexaminerades med en BA i bioteknik vid University of California San Diego 1984, blev medicine doktor fyra år senare vid Washington University Medical School i St. Louis och certifierades som barnläkare och fick klinisk utbildning i barnendokrinologi vid St Louis Children’s Hospital. Dr Batanghari fick 1995 också en MBA i International Finance and Health Care Management vid Northwestern University, Kellogg School of Management.

Dr Batanghari har bland annat arbetat som VD för det prestigefyllda Indonesiska sjukhuset Pandai Indah Kapuk och utsågs 2016 till VD för Summit Healthcare 20117 till VD också för Kairos Healthcare. Summit Healthcare har en central position i den indonesiska diabetesmarknaden, med flera certifierade program. Kairos Healthcare är ett distributionsföretag för medicinteknik med ambitionen att ge den indonesiska marknaden tillgång till innovativ, kostnadseffektiv och effektiv vårdteknik. Dr Batanghari är en av Kairos Healthcares grundare.

”Jag är glad att jobba med Brighter, eftersom bolaget inte bara har enastående teknik och vision – man är dessutom mycket engagerade i olika program för att hjälpa människor med diabetes i Indonesien,” säger Dr Batanghari.

Indonesien är världens fjärde största land befolkningsmässigt och har drabbats svårt av diabetes. Uppskattningar från International Diabetes Foundation förutsäger att diabetes kommer att växa med 64% i Indonesien till 2045. Brighter är en partner i Mampu Indonesia, ett privat offentligt partnerskap med den indonesiska regeringen för att hjälpa till att stävja spridningen av diabetes.

”Teddy är en värdefull rådgivare för oss, då han vet allt om vården i Indonesien och känner alla betydelsefulla personer. Jag är väldigt glad att regelbundet kunna konferera med honom,” säger Brighters VD och grundare Truls Sjöstedt.

Om Brighter AB

Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning, läkemedelsindustri och samhälle. www.brighter.se

Om Actiste 

Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom blodsockervärde eller insulindos, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se

Följ oss på:

www.introduce.se

Certified Adviser

Brighter’s Certified Adviser på Nasdaq OMX First North är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO      
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se
Truls Sjöstedt, CEOTelefon: +46 709 73 46 00E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Läs mer på Cision