ENORAMA PHARMA HAR BESLUTAT OM ATT STARTA UTVECKLINGSARBETET AV MEDICINSKT CANNABISTUGGUMMI

Enorama Pharma har det senaste året noterat den expansiva marknadsutvecklingen inom segmentet medicinsk cannabis. I början på året startade därför bolaget en utvärdering av affärsmöjligheterna inom detta segment tillsammans med Business Sweden i USA som samägs av svenska staten och näringslivet. Projektet som delvis finansierats av Business Sweden har utvärderat flera aspekter inom cannabissegmentet i USA. Vi har genomlyst de regulatoriska kraven, distributionsnätet i USA, marknadsintresset och hur Enorama Pharmas affärsmodeller och medicinska tuggummi ChewMed passar in i detta segment.

Resultatet av utvärderingen visar att potentialen och intresset för ett medicinskt cannabistuggummi i USA är mycket stort. De regulatoriska och legala hinder som delvis finns kvar och som identifierades i denna utvärdering förväntas bli lägre över de kommande åren. Enorama ser också goda möjligheter att längre fram i utvecklingsarbetet kunna finansiera projektet tillsammans med partners som redan är verksamma inom medicinsk cannabis.

”Marknaden och utvecklingen inom medicinsk cannabis har vi följt med stort intresse i flera år. Det var därför naturligt att vi i början på året startade en större affärsutvärdering tillsammans med svenska exportrådet – Business Sweden i USA. Utvärderingen har visat på stor potential och därför har vi nu beslutat om att gå vidare med utvecklingen inom detta segment” säger Annette Agerskov, vVD Enorama Pharma.

MARKNAD
Den globala världsmarknaden för medicinsk cannabis förväntas växa till 40–55 miljarder USD 2025, enligt flera oberoende marknadsrapporter publicerade under året. Marknadstillväxten drivs av en legaliseringsvåg i framförallt Nordamerika men också av flera kliniska studier som påvisar nyttan med medicinsk cannabis för flera olika patientgrupper. Några exempel på terapeutiska områden med potential är smärtlindring, aptitstimulans, lindring till patienter som lider av hiv/aids, cancer och multipel skleros.

Läs mer på Cision