Enorama Pharma i mål med samtliga tester av nikotintuggummit

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört den andra bioekvivalensstudien av Bolagets nikotintuggummi med fruktsmak. Resultatet är positivt och innebär att samtliga studier som krävs för att registrera tuggummit som läkemedel är färdigställda.

 Enorama Pharma har tagit emot resultatet av den reviderade bioekvivalenssstudie där Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi med fruktsmak testats mot referensprodukten Nicorette 4 mg. Resultatet är positivt vilket innebär att Enorama Pharmas produkt är bioekvivalent med Nicorettes.

 De studier som nu totalt genomförts med positiva resultat är bioekvivalenstester av Enorama Pharmas 4 mg nikotintuggummi med mint- respektive fruktsmak samt 3- och 6-månaders stabilitetsstudier. Tillsammans visar studierna att Enorama Pharmas produkt, som tillverkas med en annan teknologi än konkurrenternas, är redo för både storskalig produktion och att godkännas som läkemedel.

”Innebörden av detta går inte att underskatta. Det här innebär att vi efter många års slit är klara med utvecklingsarbetet av vårt nikotintuggummi. Det är inte bara en milstolpe, vi har gått i mål. Jag är extremt stolt över det kvalificerade team som under ledning av Annette Agerskov har tagit oss ända hit. Vi har nu ett världsunikt tuggummi med en stor smakupplevelse som rökaren vill ha, och som är redo för storskalig produktion”, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma AB. 

 Enorama Pharma har nu all den dokumentation som krävs för att ställa samman registreringsansökningar till läkemedelsmyndigheter på relevanta marknader.

 ”Vi har kommit ett sjumilasteg närmare en marknadslansering. Det som nu återstår är registreringsansökningar, men det är en administrativ process. Att alla våra tester är klara innebär också en extrem fördel i nya kundkontakter. Nu belönas det senaste årets strategi med en stark global marknadsbearbetning. Sammantaget har Enorama Pharma nått en ny position. Erbjudandet gentemot nya potentiella kunder har stärkts väsentligt och vi kan se fram mot en framtid där rökare får ett bättre och längre liv”, säger Mats Rönngard.

Läs mer på Cision