Enorama Pharma sänder in registreringsansökningar till svenska Läkemedelsverket

Enorama Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har den 27 september 2018 sänt in registreringsansökningar till Läkemedelsverket i Sverige för vart och ett av Bolagets fyra nikotinprodukter – 2 mg respektive 4 mg tuggummi med mint- och fruktsmak.

Dessa ansökningar är ett första steg mot godkännande av produkterna i EU. Vi har valt Sverige som referensland i den kommande MRP-processen (Mutual Recognition Procedure) i syfte att underlätta tillståndsprocessen i övriga EU-länder. Det ger oss en ökad flexibilitet till de nationella marknaderna inom EU, då vi för Bolagets prioriterade marknader kan välja mellan en fullständig ansökan till nationella myndigheter eller att bygga vidare på MRP-processen.

”Vi har arbetat hårt i flera år för att nå marknaden med våra produkter, så det är mycket glädjande att vi nu har nått ända hit. Som vi tidigare berättat har vi planer även för marknader utanför Europa, och nu när allt material föreligger kommer vi att utvärdera vilka länder utanför EU vi ska skicka ansökningar till och när.” säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma.

Läs mer på Cision