Enorama Pharma visar upp nytt positivt resultat i stabilitetsstudie

Enorma Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2mg och 4 mg, med fruktsmak. Resultatet ligger inom specifikationerna och är således positivt.

Detta innebär att det nu föreligger positiva testresultat från stabilitetsstudierna av både frukt- och mintvarianten. Det är mycket positivt och inom de närmaste veckorna väntas även data från bioekvivalensstudien av fruktvarianten.

Det nya resultatet kommer in enligt våra förväntningar och bolaget har därmed tagit ett ytterligare viktigt steg i färdigställandet av våra produkter för registreringsansökan och marknadslansering.

”Jag vill upprepa att vi med dessa positiva resultat ytterligare stärker vår redan starka ställning i våra samtal med fler potentiella kunder. Positiva testresultat visar att vår produkt fungerar, även om den är framställd med en annan teknologi än konkurrenternas”, säger Mats Rönngard, VD för Enorama Pharma.”

Läs mer på Cision