Enorama Pharma visar upp positivt resultat i stabilitetsstudie

Enorma Pharma AB (publ) (”Enorama Pharma” eller ”Bolaget”) har slutfört analysen av sex månaders data i stabilitetsstudien av Bolagets nikotintuggummin, 2mg och 4 mg, med mintsmak. Resultatet ligger inom specifikationerna och är således positivt.

Tillsammans med det positiva resultat från den bioekvivalensstudie av mintvarianten som Enorama Pharma kommunicerade i december 2017 innebär detta att alla data nu finns tillgängliga för att sammanställa en registreringsansökan.

”Det är en stor milstolpe för Enorama att vi nu har slutfört studiepaketet för vår första produkt och att vi planenligt kan gå vidare med registreringsansökan för marknadslansering. Att våra produkter klarar krävande kliniska studier stärker våra marknadsambitioner ytterligare”, säger Mats Rönngard, VD på Enorama Pharma.

De båda studiernas positiva utfall stärker Enorama Pharmas position ytterligare gentemot nya potentiella kunder globalt. Det är nu bevisat att produkten, som framställs med en annan metod än andra produkter på marknaden, ligger inom de specifikationer som Bolaget ställt i utsikt.

Enorama Pharma väntar nu in resultat från stabilitets- och ekvivalensstudierna av nikotintuggummit med fruktsmak. De beräknas vara klara inom några veckor.

Läs mer på Cision