Förstärkning av immunsystemet – ett mål för Sprint Bioscience cancerprojekt och nu även belönat med Nobelpriset

Hos Sprint Bioscience rådde återigen stor glädje när Nobelpriset i fysiologi eller medicin tillkännagavs. Det är inte bara hos bolagets forskningsteam som möjligheterna med att förstärka det kroppsegna immunförsvaret för att bekämpa cancer uppmärksammats. Nu har Nobelförsamlingen tilldelat James P. Allison och Tasuku Honjo Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2018, för deras upptäckt av immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller.

Sprint Bioscience vill gratulera de båda nobelpristagarna, James P. Allison och Tasuku Honjo, för deras nydanande upptäckter som öppnar upp för möjligheter att bekämpa cancer som i dag har en dålig prognos.

Sprint Bioscience immunonkologi

Som vi tidigare kommunicerat har vi visat att vår Vps34-inhibitor SB02024 har förmåga att hjälpa immunförsvaret att bekämpa tumörer. Detta gäller särskilt de tumörer som inte svarar på behandling med immunterapi som brukar betecknas ”cold”. Genom att kombinera immunterapier med en Vps34-inhibitor kommer patientens immunförsvar kunna aktiveras även i dessa tumörer och göra dem ”hot”. Därmed kan man åstadkomma ett förbättrat resultat av de terapier som idag belönats med Nobelpriset. Detta sker genom att inhibera autofagi, en biologisk mekanism som även den uppmärksammats av Nobelförsamlingen i 2016 års pris i medicin.

Läs mer på Cision