Genovis certifierat enligt ISO 9001:2015

Genom att utforma ett kvalitetsledningssystem med starkt kundfokus där samtliga processer och rutiner är noggrant utformade och kvalitetstestade enligt internationell standard säkerställer Genovis att man fortsätter att leverera produkter och tjänster i enlighet med de krav marknaden efterfrågar.

        Att vårt kvalitetsledningssystem nu är certifierat enligt ISO 9001:2015 är ett viktigt steg för att ytterligare etablera Genovis som en pålitlig leverantör till den globala biopharmaindustrin. För vår fortsatta tillväxtresa kommer certifieringen vara betydelsefull när våra kunder i allt större omfattning använder våra produkter längre fram i värdekedjan för kvalitetsanalys av biologiska läkemedel. Certifieringen är resultatet av ett systematiskt arbete som ständigt måste pågå och prioriteras för att kunna erbjuda produkter med högt kundvärde, säger Fredrik Olsson vd i Genovis.

Läs mer på Cision