Genovis lanserar FabRICATOR®-HPLC för automatiserad antikroppsanalys

FabRICATOR HPLC är en kolonn som möjliggör automatiserad analys av terapeutiska antikroppar under utveckling, produktion och formulering av antikroppsbaserade läkemedel. Produkten kan användas i existerande analyssystem på marknaden viket gör att kunden inte behöver investera i ytterligare hårdvara.

       I takt med att FabRICATOR blivit alltmer etablerat på marknaden för antikroppsanalys har vi uppfattat ett behov av att ytterligare förenkla och automatisera provbearbetningen för våra kunder. FabRICATOR-HPLC är en enzymreaktor som ger våra kunder nya möjligheter att bygga vidare på metoden med vårt enzym i helautomatiska instrument vilket kräver mindre tid av operatören för att genomföra analysen, säger Fredrik Olsson, vd.

Lanseringen av FabRICATOR®-HPLC är Genovis andra produktlansering i år. Bolaget lanserade tidigare i april GlyCOCATCH™ som är en ny teknologi för upprening av glykosylerade proteiner.

För mer information om FabRICATOR-HPLCkolonn: https://www.genovis.com/products/igg-proteases/fabricator/fabricator-hplc/

Läs mer på Cision