Groth & Co rekryterar Tomas Lundquist – senior patentkonsult inom Life Science

Groth & Co har förstärkts med ytterligare en patentkonsult: Tomas Lundquist är en av Sveriges mest erfarna patentkonsulter inom Life Science och kommer närmast från en annan IP-byrå. Tomas började arbeta på Groth & Co torsdag 7 september.

Tomas är rådgivare i patentstrategier inom branscherna Life Science, Medtech och läkemedel/Pharma. Förutom drafting och prosecution arbetar Tomas med intrångsärenden, giltighetsundersökningar och Freedom-to-operate-analyser (FTO). Han har också erfarenhet kring IP Due Dilligence och patentlicensiering.

Tomas har särskild kunskap inom organisk kemi och terapeutiska monoklonala antikroppar mot Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra CNS-sjukdomar, samt farmaceutiska formuleringar. Han har lång erfarenhet av patentarbete både från industrin och som konsult, och har tidigare även varit utsedd som tekniskt sakkunnig ledamot i Svea hovrätt.

Rekryteringen av Tomas är ett steg i att ytterligare förbättra vårt patenterbjudande inom Life Science, som sedan tidigare består av bland annat Joanna Applequist och Hao Li.

Det känns fantastiskt att få hälsa Tomas välkommen till oss på Groth & Co. Tomas är en mycket kompetent och uppskattad patentkonsult som förstärker vår kompetens inom Life Science-området ytterligare. Det här är en i raden av strategiska rekryteringar inom ett område där vi kommer att växa ytterligare, säger Mats Lundberg, VD, Groth & Co.

Under hösten kommer ytterligare en erfaren European Patent Attorney inom Life Science att börja arbeta på Groth & Co.

Tomas är en mycket kompetent och erfaren patentkonsult och det känns bra att få ha honom som kollega. Det känns också bra att vi inom kort kommer växa ytterligare inom detta område. Med fyra European Patent Attorney’s inom Life Science kommer vi i höst kunna bidra med mycket kompetent rådgivning inom detta spännande och för Sverige viktiga område, säger Mathias Loqvist, patentchef, Groth & Co. 

Läs mer på MyNewsDesk