Halvårsrapport januari – juni 2018

Kommentar av Fredrik Olsson, verkställande direktör  

Mycket stark försäljningsutveckling i Q2

Den mycket starka försäljningsutvecklingen i början av året har fortsatt under det andra kvartalet, försäljningen ökade med 48 procent jämfört med föregående år och uppgick till 8,6 (5,8) mkr. Det är det enskilt bästa försäljningskvartalet i Genovis historia. Vi har därmed 15 kvartal med växande försäljning (YoY). För halvåret uppgick försäljningen till cirka 14,8 mkr vilket ger en försäljningstillväxt om ca 40 procent för årets första sex månader. Den starka försäljningen med en fortsatt hög bruttomarginal skapar en god plattform för långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet.

Vår försäljning har växt på samtliga marknader under kvartalet. Vår strategi är fortsatt att finnas på samtliga marknader och just nu är Asien prioriterat, med målet att under året sluta avtal för Japan, Singapore och Taiwan. Försäljningsökningen är driven av ökad efterfrågan, både på våra mer mogna produkter som funnits på marknaden några år och som ett resultat av att våra nyligen lanserade produkter snabbt blivit accepterade på marknaden. Det är en bekräftelse på att vår strategi och affärsmodell med fokuserad kundnära innovation skapar värde och tillväxtmöjligheter för Genovis. Speciellt är det vår produktportfölj inom glycomics-området som har fått en snabbare försäljningsutveckling. Vi såg att det fanns ett uttalat behov på marknaden för nya analysverktyg inom glycomics-området men responsen har varit både större och snabbare än vi inledningsvis förväntat oss. Vi har under kvartalet utökat vår portfölj med ytterligare en produkt inom glycomics, GlycOCATCH™ som är vår första produkt för proteinupprening. Två betydelsefulla vetenskapliga artiklar från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och amerikanska Johns Hopkins University School of Medicine har publicerats under sommaren. Båda dessa artiklar visar på nya och olika applikationer för vår glycomics-portfölj, vilket på sikt öppnar helt nya affärsmöjligheter för Genovis.

Genovis befinner sig i en tillväxtfas och mot denna bakgrund genomförde vi en riktad nyemission under kvartalet med målet att förstärka vår sälj- och marknadsorganisation. Förutom den tidigare kommunicerade rekryteringen av Kevin Cook till Genovis amerikanska organisation förstärker nu Rob Horsefield vårt team i Lund. Rob Horsefield bidrar med värdefull industriell erfarenhet och kommer att driva på vår expansion på de asiatiska marknaderna, utveckla vår affär gentemot partners och potentiella distributörer samt stödja vår fortsatta utveckling i Europa.

Med mer än halva 2018 bakom oss indikerar inledningen på det tredje kvartalet en fortsatt tydlig försäljningstillväxt. De investeringar som vi gjort under kvartalet för att förstärka vår marknadsorganisation och säkerställa rätt patentskydd är en förutsättning för att vi ska kunna hålla ett högt tempo i vår utvecklingsportfölj och försäljning framöver.

Jag ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med vårt växande team fortsätta utveckla Genovis.


Läs mer på Cision