Handel med teckningsoptioner serie TO3 2017/2020 inleds den 29 maj 2017.

På måndag, den 29 maj 2017, inleds handeln med Brighter AB:s (”Brighter”) teckningsoptioner av serie TO3 2017/2020, vilka nyemitterades i samband med Brighter konvertibelemission serie KV1 2017/2018 i april 2017.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

 • Teckningsoptioner av serie TO3 kommer från och med den 29 maj 2017 att vara föremål för handel på NASDAQOMX First North.
 • Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 5,12 SEK.
 • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under nedanstående perioder:
 • 11 oktober 2017 till och med 25 oktober 2017;
 • 11 april 2018 till och med 25 april 2018;
 • 11 oktober 2018 till och med 25 oktober 2018;
 • 11 april 2019 till och med 25 april 2019;
 • 11 oktober 2019 till och med 25 oktober 2019;
 • 10 april 2020 till och med 24 april 2020.
 • Innehavare av teckningsoptioner serie TO3 2017/2020 till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan alltid utnyttja teckningsoptionerna till teckning av aktier.
 • Teckningsoptioner av serie TO3 har ISIN-kod SE0009947633.

Fullständiga optionsvillkor finns på Brighters hemsida:

http://brighter.se/investerare/dokument/

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG

Besök vår hemsida och prenumerera på pressmeddelanden: www.brighter.se

Följ oss på:

 

www.introduce.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 – 454 32 50, CorporateFinance@remium.comwww.remium.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO

Telefon: +46 733 40 30 45

E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD

Telefon: +46 709 73 46 00

E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2017 kl. 14:30 CET.

Läs mer på Cision