Jag, här, nu – ett deiktiskt perspektiv på vården i Sverige.

Den svenska vården står inför stora utmaningar. En växande, allt äldre, befolkning kräver alltmer vård och resurser, samtidigt som vårdsektorn redan i dagens situation är hårt pressad och har svårt att klara av att leverera god vårdkvalitet inom rimlig tid.

Dagens vård är utformad för att vara nära medborgarna fysiskt. Demografiska skiften och digital teknik har dock lett till att den modellen ifrågasätts i allt högre grad. Det är inte effektivt att driva ett stort sjukhus i en region där få människor bor. Administrativa sysslor och möten bör ske automatiserat och inte stjäla värdefull tid från läkare och sjuksköterskor. Monitorering av exempelvis kroniska sjukdomar kan numera enkelt och säkert ske på distans. Hälsodata kan i realtid skickas digitalt till dedikerade läkare och sköterskor så att vården blir mer proaktiv, snarare än reaktiv, med enorma besparingar som följd.

Den digitala transformationen har gjort det möjligt att flytta vården närmare patienterna än vad den fysiska vården någonsin kunnat göra – in i hemmen, eller till och med ner i fickan.

Ladda ner Brighters Whitepaper om detta via Brighters hemsida, www.brighter.se. Det finns även bifogat som pdf i detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Truls Sjöstedt, CEO
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB
Brighter är ett svenskgrundat företag som från en unik IP-portfölj skapar lösningar för vårdens största problem: att förändra beteendet hos patienter. Kroniska sjukdomar som diabetes ökar snabbt och står för allt större del av vårdkostnaderna globalt. Brighters affärsmodell bygger på att många särintressen skapar värde för varandra, så kallad Multi-Sided Market Platform. Genom ökad tillgänglighet till valid hälsodata skapar Brighter värde för alla intressenter inom vårdsektorn: patienter och närstående, vårdgivare, forskning & utveckling, läkemedelsindustri och samhälle.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.

Läs mer på Cision