Kort från PULS årsstämma 2017

P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 14 juni 2017. Vid stämman omvaldes Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand och…

våra aktieägare, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

Läs gärna mer om PULS långsiktiga mål och förändringsarbete i årsredovisningen 2016

Läs mer