Lantmännen erhåller en ”investment grade rating” från Moody’s

Lantmännen är sedan 2015 närvarande på den svenska kapitalmarknaden genom sitt obligationsprogram (MTN) med en emitterad volym som idag uppgår till 1 250 miljoner kronor av ett program på totalt 3 000 miljoner kronor. Dessutom har bolaget kortfristiga certifikatprogram på kapitalmarknaden i SEK (Sverige) och i EUR (Finland).

– Det är positivt för Lantmännen att ha ett officiellt kreditbetyg som våra investerare kan relatera till. Kreditbetyget är i linje med våra förväntningar och är ett kvitto på att vi är ett långsiktigt finansiellt stabilt företag. Detta förbättrar våra möjligheter till finansiering i framtiden, via svenska och internationella kapitalmarknader, till fördelaktiga villkor. Vi får samtidigt en ökad tillgänglighet till kapital, säger Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör på Lantmännen.

Enligt Moody’s återspeglar Lantmännens Baa3-rating kooperativets starka ställning på marknaden. Företaget har betydande marknadsandelar med diversifierade affärsområden och låg korrelation mellan segmenten sett till omsättning och lönsamhet.

– Lantmännens nya officiella kreditbetyg är mycket positivt inför Lantmännens planerade emission av långfristiga lån på den tyska kapitalmarknaden (Schuldschein), säger Ulf Zenk.

För mer information, kontakta gärna: 

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Peter Davidsson, Head of Group Treasury
Tel: 0722 18 74 68
E-post: peter.davidsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Läs mer om Lantmännens MTN-program på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/nyheter/lantmannen-uppdaterar-mtn-program-och-offentliggor-prospekt/

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 10:30 CET.

Läs mer på Cision