Många besök på akuten skulle kunna undvikas av personer med kroniska nässelutslag

Under den Europeiska dermatologikongressen EADV, presenterades ettårsdata från en subgrupp med skandinaviska patienter i den globala studien AWARE.(1) 
Kroniska nässelutslag var länge en förbisedd sjukdom och studier visar att drabbade personer påverkas betydligt av sin sjukdom i det dagliga livet. Sjukdomen ger symtom som stark klåda vilket leder till oro och svårigheter att sova. Detta i sin tur ger andra konsekvenser som påverkan på livskvalité, ekonomi och ett ökat behov av sjukvård.(2-8)

Syftet med AWARE-studien är att undersöka hur befintliga behandlingsalternativ används, hur livskvalité, arbetsförmåga och samexisterande sjukdomar påverkas hos den som lider av kroniska nässelutslag. I studien dokumenterades också vilka behandlingsalternativ som användes till patienter som inte svarar på den rekommenderade förstahandsbehandlingen med antihistamin.

Överläkare och huvudprövare i AWARE-studien, Christian Vestergaard, Avdelningen för Hud och Könssjukdomar, på Århus Universitetssjukhus i Danmark, kommenterar:

      Resultaten visar att ett systematiskt tillvägagångssätt vid behandlingen av en för många okänd sjukdom inte bara kan minska symtomen och ge bättre kontroll över sjukdomen utan även förbättra livskvaliteten för den enskilda patienten. Studien visar att det finns behov av att behandla dessa patienter och kan dessutom indikera att det även finns ett behov av information och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal i Norden som inte dagligen arbetar med specialområdet dermatologi.Avdelningschef Professor dr. Med, Simon Francis Thomsen, Dermatologisk avdelning, Bispebjergs sjukhus i Danmark, prövare i AWARE-studien understryker Christian Vestergaards uttalande och tillägger följande:

      Studien visar att patienter med kronisk urtikaria, förutom väsentligt försämrad livskvalitet, har omfattande sjukfrånvaro och minskad arbetsförmåga på grund av kronisk urtikaria. Genom korrekt behandling av patienter kan sjukfrånvaron minskas, vilket indirekt kan hjälpa till att behålla patienter på arbetsmarknaden trots kronisk sjukdom.

Vid AWARE-studiens början dokumenterades hur många gånger patienterna sökt vård på grund av nässelutslag föregående år; 28 procent av patienterna hade sökt akut vård och 14 procent hade lagts in på sjukhus på grund av sjukdomen. Resultatet efter ett år visar att ingen av patienterna har sökt akut vård eller lagts in på sjukhus. Även patienternas arbetsförmåga dokumenterades med ett självskattningsformulär* som visade att sjukdomens negativa påverkan på arbetsförmågan minskade med 31 procent.(1)

Om nässelutslag (urtikaria)
Nässelutslag kallas även urtikaria och är upphöjda kliande utslag, ljusröda eller samma färg som huden. De kan variera i form, från små enstaka till stora och sammanhängande.(9) Allvarliga reaktioner med kraftig svullnad av läppar, tunga och svalg förekommer.

Nässelutslag förekommer i akut och kronisk form. Nässelutslagen definieras som kroniska då de kvarstår i mer än sex veckor.(10,11)

Den kroniska formen kan också delas in i spontan och inducerbar. Spontan innebär att nässelutslagen ofta uppstår utan orsak och vid inducerbar uppstår nässelutslagen genom ett fysikasliskt stimuli som exempelvis kyla, värme, solljus, vibration, tryck, lätt tryck/rispning mot huden eller vattenkontakt.(11)

Om AWARE(A World-wide Antihistamine-Refractory Chronic Urticaria Patient Evaluation)
Studien är en två år lång, pågående, prospektiv observationsstudie designad för att studera patienter med kronisk urtikaria (nässelutslag) i det vardagliga livet.
I den skandinaviska subgruppen där ettårsdata nu presenterats deltog 28 patienter från Sverige, 80 från Danmark och 50 från Norge, 72 procent av patienterna var kvinnor och tiden sedan diagnos var i medeltal drygt sex år.(1)

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, kostnadsbesparande generiska produkter och ögonvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2016 till 48,5 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,0 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och har 119 000 anställda. Företagets produkter finns tillgängliga i över 155 länder. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se .

Presskontakt Novartis: Nicklas Rosendal, kommunikationschef, 0708-89 33 34.

Referenser: 

 1. Thomsen SF  et al Aware: A non interventional Scandinavian Study to eveluate the burden of disease in patients with chronic urticaria: 1 Year analysis. Presented as e-poster P2157 at 26th EADV Congress 2017.
 2. Mauer M, et al. Allergy. 2011;66(3):317-30
 3. Vietre J, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2015;115(4):306-11
 4. Balp M, et al. Patient. 2015;8(6):551-8
 5. O’Donell BF. Immunol Allergy Clin North Am. 2014;34(1):89-104
 6. O’Donell BF, et al. Br J Dermatol.1997;136(2):197-201      
 7. Shalom G et al. J Invest Dermatol. 2015;135(12):3187-9
 8. Weldon D. Allergy Asthma Proc. 2014 Jan-Feb;35(1):4-9
 9. 1177.se https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Nasselutslag/ besökt 2017-08-29
 10. Zuberbier et al. Allergy. 2014 Jul;69(7):868-87 
 11. Netdoktor pro https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/ besökt 2017-09-04

*WPAI-CU(Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire-Chronic Urticaria)

Läs mer på Cision