Medtech-branschen satsar på ny teknik

Enligt revisions- och rådgivningsföretaget EY:s årliga rapport ”Pulse of the industry” kan brist på investeringar i ny teknik och digital kompetens stegvis sätta den globala medtech-branschen under press. Samtidigt anser företagen alltmer att det finns ett växande behov av att visa effekterna av produkter och lösningar.

Omsättningen inom medtech-branschen nådde rekordnivåer 2017, men ökade bara med 4 procent i fjol och det är det tionde året med ensiffrig tillväxt, vilket är en stor skillnad mot genomsnittet på 15 procent under perioden 2000-2007. I ljuset av branschens minskade R&D-investeringar indikerar EY:s rapport på att kortsiktiga tillväxtmål tar mycket mer fokus än R&D och långsiktiga tillväxtmöjligheter. År 2017 använde medtech-företagen 16,4 miljarder USD till investeringar i form av återköp av aktier och utdelning, vilket är mer än de 15,9 miljarder USD som investerades i R&D.

– Medtech-branschen utvecklas traditionellt strategiskt, men vi ser att i framtiden kan inte ”business-as-usual” säkerställa tillväxten. Vi förväntar oss att branschen kommer att satsa mer på data och etablera närmare kontakt med kunder, och det är just här teknikföretag och andra aktörer kan se både möjligheter och utmaningar, säger Jan Koch, partner och nordisk chef för Life Sciences på EY.

Förvärv och partnerskap kan förändra branschen
Rapporten visar att teknikföretag med kompetens inom dataanalys, kundinformation och personifiering satsar allt mer på hälsa. Det kan handla om t.ex. plattformar som samlar in och delar data med kunder samt leverantörer för att undvika sjukdomar och optimera hälsan.

Företagen inom teknik och detaljhandel har möjligheter att förändra branschen genom förvärv eller partnerskap. Tio av dessa företag, varav flera redan är verksamma inom medtech, har nästan dubbelt så mycket kapital som den totala amerikanska och europeiska medtech-branschen (1900 miljarder USD mot 990 miljarder USD).

– Medtech-företag har en unik möjlighet att utnyttja den digitala transformationen. De känner till hela hälsovårdens ekosystem, men det krävs att de investerar i digitala samarbeten, kundrelationer samt data- och analysfärdigheter. Det finns några som gör på det sättet, till exempel när det gäller diabetes och hjärtsjukdomar, men vi behöver fortfarande se förvärv som helt och hållet omfattar nya digitala möjligheter, säger Jan Koch.

Om rapporten Pulse of the industry
De viktigaste resultaten från den 12:e upplagan av rapporten baseras på EY:s analys av företag med huvudkontor i USA eller Europa, vars huvudsakliga verksamhet är kommersialisering av medicinsk teknik. I denna rapport har EY genomfört data och analys på den europeiska marknaden samt global data som representerar kombinerad statistik från amerikanska och europeiska medtech-företag. EY:s definition av medtech är “therapeutic device, diagnostic, drug delivery and analytical/life sciences tool companies. This definition excludes distributors and service providers, such as contract research organizations or contract manufacturing organizations.
Läs rapporten: Pulse of the industry

Läs mer på Cision