Mindre textkorrigering i delårsrapport för januari – juni 2017

I delårsrapporten för januari – juni 2017 har det blivit ett mindre fel i första stycket på sidan 8, i den löptext som beskriver omsättningens utveckling under andra kvartalet. Siffran i löptexten överensstämde tidigare inte med innehållet i den tabell som åsyftas, vilket har korrigerats i den version av delårsrapporten som nu är publicerad på bolagets hemsida. Korrekt innehåll är som följer: 

”Nettoomsättningen uppgick till 136,1 MSEK (71,3), en ökning med 91 % jämfört med föregående år. Kerasal Nail® stod för 53,2 MSEK (49,0), Dermoplast® stod för 26,0 MSEK (0) medan övriga produkter, inklusive New Skin®, bidrog med 56,8 (22,3) MSEK. Tillsammans utgör den globala försäljningen för de tre största varumärkena Kerasal Nail®, Dermoplast® och New Skin® mer än två̊ tredjedelar av omsättningen och en ännu högre andel av lönsamheten.” 

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 18:30 (CET) den 8 augusti 2017.  

Läs mer på Cision