Moberg Pharma avyttrar Balmex® för 4,25 MUSD

Varumärket Balmex®, med ett antal produkter mot blöjeksem, förvärvades i april 2015 från Chattem Inc. Balmex® betydelse för produktportföljen som helhet har minskat efter förvärven under 2016. Genom avyttringen frigörs resurser som främjar tillväxten för bolagets större, lönsammare varumärken. Varumärket omsatte under 2017 3,8 MUSD (32,8 MSEK).

Transaktionen väntas slutföras i april.

“Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat merparten av våra mindre varumärken.”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:30 (CET) den 28 februari 2018.  

Läs mer på Cision