Moberg Pharma avyttrar Fiber Choice för 6,7 MUSD

Fibertillskottet Fiber Choice® ingick tillsammans med PediaCare®, New Skin® och Dermoplast® i en varumärkesportfölj som förvärvades från Prestige Brands under 2016. Syftet var då att förvärva New Skin® och Dermoplast®, två för Moberg Pharma strategiskt viktiga varumärken inom bolagets inriktning på utvärtes hudläkemedel.

Genom avyttringen frigörs resurser för att främja tillväxten för bolagets större varumärken. Under hösten 2016 avyttrades varumärket PediaCare®, nu följt av Fiber Choice®. Transaktionen inbringar en reavinst om cirka 1,6 MUSD och under perioden 7 juli 2016 till 30 juni 2017 har Fiber Choice® bidragit till Moberg Pharmas omsättning med 7,1 MUSD inklusive nerlagda produktvarianter.

Transaktionen förväntas slutföras inom cirka en månad.

“Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat bägge de icke-strategiska varumärkena som ingick i förvärvet från Prestige Brands, samtidigt som de strategiska varumärkena från förvärvet utvecklas väl”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:00 (CET) den 21 augusti 2017.  

Läs mer på Cision