Moberg Pharma organiserar om försäljningsverksamheten

Direktförsäljningen i Nordamerika står idag för 90 % av bolagets totala intäkter. För att bättre spegla denna utveckling i den kommersiella verksamheten etablerar Moberg Pharma en ny global sälj- och marknadsfunktion som omfattar både direkt- och distributionsförsäljningen. Jeff Vernimb, idag verksamhetschef i USA, blir VP Global Consumer Health med ansvar för bolagets globala försäljning och marknadsföring av receptfria produkter. Under Jeffs ledning har försäljningen i Nordamerika under de tre senaste åren mer än fördubblats till 46 miljoner dollar (tolv månader fram till och med 30 september, 2017).

Genom att samordna ledningen av försäljningsverksamheten globalt förenklas kunskapsöverföring i marknadsfrågor samtidigt som vi främjar synergieffekter vid den fortsatta expansionen av vår OTC-portfölj och förberedelserna inför kommersialiseringen av MOB-015. Som en del av denna förändring lämnar Martin Ingman Moberg Pharma och ledningsgruppen. Martin har under sina nio år hos Moberg Pharma lett arbetet med att etablera bolagets distributionsförsäljning i närmare 40 länder och varit mycket uppskattad av medarbetare och bolagets partners. Den nya försäljningsorganisationen implementeras under vintern och Martin är kvar under övergången.

”Den nya organisationen speglar bättre bolagets ökade fokus på den amerikanska marknaden och förberedelser inför kommersialiseringen av MOB-015 samt möjliggör synergieffekter för den globala försäljningsverksamheten. Jag vill tacka Martin Ingman för hans viktiga insatser för Moberg Pharma och önskar honom lycka till framöver”, säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 13.00 (CET) den 30 november 2017.

Läs mer på Cision