Moberg Pharma slutför avyttringen av Balmex® för 4,25 MUSD

Varumärket Balmex®, med ett antal produkter mot blöjeksem, förvärvades i april 2015 från Chattem Inc. Balmex® betydelse för produktportföljen som helhet har minskat efter förvärven under 2016. Genom avyttringen frigörs resurser som främjar tillväxten för bolagets större, lönsammare varumärken. Varumärket omsatte 3,8 MUSD under 2017.

Rådgivare
Hansen Law anlitades som legal rådgivare för försäljningen av Balmex®. 

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:30 (CET) den 27 april 2018.  

Läs mer på Cision