Moberg Pharma slutför avyttringen av Fiber Choice för 6,7 MUSD

Fiber Choice® ingick i en portfölj som förvärvades 2016, där huvudsyftet var att förvärva New Skin® och Dermoplast®, två för Moberg Pharma strategiskt viktiga varumärken inom bolagets inriktning på utvärtes hudläkemedel. Avyttringen av Fiber Choice® medför en reavinst om cirka 1,6 MUSD och möjliggör ytterligare fokus för Moberg Pharma på dess kärnverksamhet. 

Rådgivare
Hansen Law anlitades som legal rådgivare för försäljningen av Fiber Choice®. 

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:30 (CET) den 28 augusti 2017.  

Läs mer på Cision